Tyto webové stránky jsou určeny pro uživatele mimo USA a Velkou Británii.

Jak se hereditární angioedém diagnostikuje?

 

Stanovení diagnózy začíná rozhovorem s Vaším lékařem. Hereditární angioedém (HAE) je velmi vzácné onemocnění, a proto o něm slyšelo jen málo lidí. Jen někteří lékaři jsou s touto chorobou blíže seznámeni. Je také pravdou, že většina lékařů se nikdy nesetká s pacientem, který by trpěl HAE. Proto může být určení správné diagnózy obtížné.

 

 

Co očekávat od vyšetření
u lékaře

Pokud se Váš lékař domnívá, že můžete mít HAE, bude se Vás pravděpodobně ptát na to, jaké máte příznaky a kdy jste je poprvé zaznamenali. Jelikož je HAE dědičné onemocnění, lékař se Vás pravděpodobně zeptá, zda někdo ve Vaší rodině trpí občasnými otoky nebo zda bylo někomu diagnostikováno HAE.

Co očekávat od vyšetření
u lékaře


<h4>Co očekávat od vyšetření <br />u lékaře</h4>

Pokud se Váš lékař domnívá, že můžete mít HAE, bude se Vás pravděpodobně ptát na to, jaké máte příznaky a kdy jste je poprvé zaznamenali. Jelikož je HAE dědičné onemocnění, lékař se Vás pravděpodobně zeptá, zda někdo ve Vaší rodině trpí občasnými otoky nebo zda bylo někomu diagnostikováno HAE.

spotblock image Dobré vědět

Můžete mít HAE i v případě, že nikdo jiný ve Vaší rodině touto chorobou netrpí. Jeden ze čtyř případů HAE je způsoben spontánní genetickou mutací.

spotblock image Průvodce rozhovorem

Pokud si myslíte, že můžete mít HAE, stáhněte si tohoto průvodce, abyste mohli zaznamenat svoje příznaky a následně si o nich promluvit s lékařem.

stáhnout průvodce

 

Testy k potvrzení diagnózy HAE

Pokud se Váš lékař domnívá, že můžete mít HAE, bude k potvrzení diagnózy nutné provedení laboratorního vyšetření z krevního vzorku. Vyšetření stanoví, jakou máte hodnotu proteinu zvaného C1-inhibitor. Lékaře budou zajímat také další údaje. Důležitá je informace o tom, jak Vaše příznaky reagují na podání určitých léků. Dotazováni budete také na Vaši rodinnou anamnézu.