Tyto webové stránky jsou určeny pro uživatele mimo USA a Velkou Británii.

Jak se léčí hereditární angioedém?

 

Až budete mluvit se svým lékařem, zeptejte se ho na různé možnosti léčby hereditárního angioedému (HAE). Tyto možnosti zahrnují preventivní léčbu a léčbu akutní ataky HAE.

 

Preventivní léčba HAE

Preventivní léčba HAE se nazývá také léčba profylaktická. Zahrnuje pravidelné užívání léků, které Vám pomohou snížit četnost a závažnost atak.

Léčba akutní ataky HAE

Léčba akutní ataky HAE zahrnuje léky používané k terapii akutních projevů HAE. V anglicky hovořících zemích je známá také jako léčba „on demand“ česky „dle potřeby“.

 

Zdaleka ne všichni pacienti s HAE prodělají ataku postihující dýchací cesty, ale toto riziko bohužel vždy existuje. Tyto ataky mohou být život ohrožující, proto přední zdravotnické organizace doporučují, aby všichni pacienti s HAE měli přístup k lékům určeným pro akutní stav. Pokud máte HAE, je důležité si promluvit s Vaším lékařem o možnostech léčby akutního stavu.

 

 

Ženy vnímají rizika spojená s léčbou hereditárního angioedému.

 

spotblock image Dobré vědět

HAE může ovlivňovat každého člověka jinak. Proto je důležité úzce spolupracovat s Vaším lékařem a společně vytvořit individuální léčebný plán.