Právní oznámení

 

Podmínky použití

 

Společnost Takeda Vám s potěšením poskytuje obsah těchto webových stránek pro všeobecné informační účely. Přečtěte si prosím tyto podmínky týkající se používání našich webových stránek. Společnost Takeda bude maximálně usilovat o to, aby informace zde uvedené byly v době svého uveřejnění v souladu s aktuálním stavem poznání. Vezměte však prosím na vědomí, že společnost Takeda nemůže zcela zaručit, že tyto informace jsou naprosto přesné, a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které by mohly z těchto informací vzniknout. Společnost Takeda může informace kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami bez omezení nebo výhrad.

 

Používání materiálů a právo duševního vlastnictví

 

Autorská práva na těchto webových stránkách patří společnosti Takeda. Všechna ostatní práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Společnost Takeda dovoluje kopírovat materiály zveřejněné na těchto webových stránkách pouze pro nekomerční účely, a to za předpokladu, že u kopií, které si ponecháte, budou zachována všechna autorská práva a jiné vlastnické doložky.

 

Odkazy na webové stránky třetích stran

 

Webové stránky mohou čas od času obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost Takeda nenese odpovědnost a nepřijímá žádné závazky za jakékoli informace nebo názory obsažené na jakémkoli jiném webu. Vzhledem k tomu, že společnost Takeda nemá nad těmito webovými stránkami kontrolu a že jejich obsah podléhá změnám bez předchozího upozornění společnosti Takeda, je na zodpovědnosti uživatele webových stránek ověřit si, že jsou uvedené informace přesné a že software, který je z těchto webových stránek stažen, neobsahuje viry ani jiné položky destruktivní povahy. Společnost Takeda nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škody, náklady vzniklé z takto staženého materiálu.

 

Informace nenahrazují odborné rady zdravotnických pracovníků

 

Informace na webových stránkách jsou určeny pouze k poskytování informací o zdravotních tématech. Tyto informace by neměly být považovány za kompletní a neměly by sloužit jako náhrada návštěvy, telefonátu, konzultace či porady s lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Společnost Takeda nedoporučuje pokoušet se zvládat zdravotní problémy svépomocí. Otázky týkající se zdravotní péče by měly být neprodleně projednány s lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Informace na těchto webových stránkách nenahrazují lékařskou pomoc ani by neměly vést ke zpožděnému vyhledání lékařské pomoci na doporučení lékaře.

 

Informace nejsou nezbytně přesné, úplné ani aktuální

 

Informace na webových stránkách nejsou vyčerpávající. Společnost Takeda vyvíjí přiměřené úsilí, aby uváděla přesné a aktuální informace, pokud je to možné, ale neposkytuje žádné záruky ani prohlášení o jejich přesnosti nebo úplnosti. Tyto informace jsou poskytnuty „tak, jak jsou“, bez záruky jakéhokoli druhu, ať již výslovné, nebo mlčky předpokládané, včetně, ale bez omezení implicitní záruky vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost Takeda nenese odpovědnost za poškození počítače vzniklé používáním jejích webových stránek. Společnost Takeda nečiní žádné prohlášení ani záruku, že přístup k webovým stránkám bude včas k dispozici, bude nepřerušován nebo bude bez chyb. Společnost Takeda nezaručuje, že tyto stránky nebo server, který je zpřístupňuje, neobsahují viry ani jiné škodlivé prvky. V žádném případě společnost Takeda, její přidružené a dceřiné společnosti a jejich příslušní pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, zástupci, představitelé, poskytovatelé informací a poskytovatelé licencí a jejich příslušní dědicové a nabyvatelé nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, následné, exemplární, zvláštní, trestní nebo jiné škody, a to ani v případě, že jsou o možnosti vzniku takových škod informováni. Výše uvedené vyloučení odpovědnosti nemusí platit v plném rozsahu v jurisdikcích, které nepovolují vyloučení implikovaných záruk.

 

Informace

 

Jakékoli osobně identifikovatelné informace v elektronické komunikaci na tomto webu se řídí oznámením o ochraně osobních údajů společností Takeda.